Hyvää Kansainvälistä lukutaitopäivää 2018

Yhdistys pitää lukutaitoa kaikkien oikeutena ja tasa-arvoa edistävänä. Lukutaidon kehittämisessä ja ylläpitämisessä kodeilla ja kirjastolla on tärkeä rooli.

Suomen Kotikouluyhdistys ry juhlistaa Kansainvälistä lukutaitopäivää 8.9.2018 ja järjestää sen merkeissä kotioppijoille oheisen kyselyn, joka on avoinna syyskuun ajan. Linkki kyselyyn löytyy tästä.