Info ja yhteystiedot

Suomen Kotikouluyhdistys ry – SuKo

on uskonnollisesti, poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistys on perustettu maaliskuussa 2018 ja rekisteröity PRH:ssa 5.4.2018.

Kotipaikka: Helsinki, toimialue koko Suomi.

Sähköposti: toimisto(at)suomenkotikouluyhdistys.fi

Postiosoite: Puolaharju 44, 00930 Helsinki

Hallitus
  • Puheenjohtaja: Taina Huhtamo
  • Varapuheenjohtaja: Joanna Hartman
  • Sihteeri-rahastonhoitaja: Maaret Salminen
  • Varajäsenet: Juha Rajakenttä (päivitys 28.10.2018)

Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Työryhmät ja toimikunnat

Yhdistys muodostaa työryhmiä ja toimikuntia edistämään kotikou-luun ja kotioppimiseen liittyviä käytäntöjä ja tietämystä sekä tukemaan kotikouluperheitä. Vuonna 2018 kartoitetaan, millaisille ryhmille tai toimikunnille on tarvetta ja tehdään perustavaa työtä toiminnan käynnistämiseksi.

 

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen kotikouluyhdistys ry