Mitä kotiopetus on? -infomateriaalit

Mitä kotiopetus on? -tiedostosta löydät nämä ydinkohdat.

  • Oppivelvollisuus ja kotiopetus
  • Huoltajan, kunnan ja tutkivan opettajan roolit ja vastuut
  • Opetussuunnitelma
  • Erityinen tutkinto ja jatko-opinnot
  • Kotioppijat Suomessa

Kotiopetus-webinaarissa käsitellään kotiopetukseen liittyviä säädöksiä ja käytänteitä. Webinaari sisältää myös seurannan käytäntöjä valottavan tutkivan opettajan puheenvuoron ja kotiopettajan puheenvuoron.
Tallenne Kotiopetus-webinaarista

Materiaalit sisältävät hyödyllistä tietoa tutkiville opettajille, opetusviranomaisille, kotioppijoita työssään kohtaaville sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja kotiopettajille. Tiedostoja saa vapaasti jakaa ja käyttää kaikkialla, missä siitä on hyötyä.