Tavoite ja toiminnan painopisteet

Tavoite

Suomen Kotikouluyhdistys ry:n eli SuKon tarkoituksena on lisätä kotikouluun ja kotiopetukseen liittyvää tietoutta ja edistää niihin liittyvien käsitteiden ja käytäntöjen yhtenäistämistä. Se toimii tukena tasa-arvoisen, syrjäytymistä ehkäisevän ja oppimista edistävän kasvuympäristön luomiseksi kotiopetuksessa oleville lapsille ja nuorille.

Yhdistys on yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumi suomalaisille, Suomessa asuville ja ulkosuomalaisille kotikouluperheille. Se edistää yhteistyötä kotikouluperheiden ja oppivelvollisen edistymisen valvontaan ja seurantaan liittyvien toimijoiden välillä ja tuo esille jäsentensä kannanottoja ja näkemyksiä kotikouluun ja kotiopetukseen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminta

Vuonna 2019 toiminta painottuu perustamisvuotena 2018 luotujen käytäntöjen ja toimintojen vahvistamiseen ja käynnistettyjen hankkeiden sekä vertaistoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen. Näihin liittyvät muun muassa kotikoululaisten ja heidän perheittensä yhteistapaaminen/tapahtuma, kotikoululaisten lehti-projektin käynnistäminen sekä Varjo-Educan valmistelut. Varjo-Educan tarkoituksena on tarjota tietoa kotiopetuksesta ja yhdistyksestä oppimisen ammattilaisille Helsingin messukeskuksessa alkuvuodesta 2020 järjestettävien Educa-messujen aikana. Toimintakaudella myös otetaan vaiheittain koekäyttöön yhdistyksen oppimisalusta muun muassa oppimateriaaleja, oppimistehtäviä, virtuaalikerhoja ja kotioppijoiden vuorovaikutteista työskentelyä ym. varten. Keväällä ja kesällä tehdään perustavaa työtä ja rakennetaan sisältöjä, ja koekäyttö aloitetaan alkusyksystä 2019.

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen Kotikouluyhdistys ry