Tavoite ja toiminnan painopisteet

Tavoite

Suomen Kotikouluyhdistys ry:n eli SuKo on yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumi suomalaisille, Suomessa asuville ja ulkosuomalaisille kotikouluperheille.

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kotikouluun ja kotiopetukseen liittyvää tietoutta ja edistää niihin liittyvien käsitteiden ja käytäntöjen yhtenäistämistä. Se toimii tukena tasa-arvoisen, syrjäytymistä ehkäisevän ja oppimista edistävän kasvuympäristön luomiseksi kotiopetuksessa oleville lapsille ja nuorille.

Yhdistyksen toiveena on myös edistää yhteistyötä kotikouluperheiden ja oppivelvollisen edistymisen valvontaan ja seurantaan liittyvien toimijoiden välillä ja tuo esille jäsentensä kannanottoja ja näkemyksiä kotikouluun ja kotiopetukseen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminta

Vuonna 2020 toiminta painottuu kotioppilaiden ja heidän perheittensä tapaamisten, jaettujen oppimismahdollisuuksien ja harrastustoiminnan järjestämiseen. Yhdistys tarjoaa useita forumeita, joilla kotioppijaperheet voivat järjestää, etsiä vertaistukea, jakaa ajatuksia ja ideoita laajasti kotioppimiseen liittyen.

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen Kotikouluyhdistys ry