Tavoite ja toiminnan painopisteet

Tavoite

Suomen Kotikouluyhdistys ry:n eli SuKon tarkoituksena on lisätä kotikouluun ja kotiopetukseen liittyvää tietoutta ja edistää niihin liittyvien käsitteiden ja käytäntöjen yhtenäistämistä. Se toimii tukena tasa-arvoisen, syrjäytymistä ehkäisevän ja oppimista edistävän kasvuympäristön luomiseksi kotiopetuksessa oleville lapsille ja nuorille.

Yhdistys on yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumi suomalaisille, Suomessa asuville ja ulkosuomalaisille kotikouluperheille. Se edistää yhteistyötä kotikouluperheiden ja oppivelvollisen edistymisen valvontaan ja seurantaan liittyvien toimijoiden välillä ja tuo esille jäsentensä kannanottoja ja näkemyksiä kotikouluun ja kotiopetukseen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminta

Perustamisvuonna 2018 toiminnan painopiste on hallituksen ja työryhmien toiminnan käynnistämisessä ja jäsenhankinnassa sekä verkkosivujen perustamisessa ja sitä kautta yhdistyksestä ja sen toiminnasta tiedottamisessa. Vuoden aikana julkaistaan yhdistystä ja kotikoulua käsittelevä esite ja muita materiaaleja, joiden tarkoituksena on lisätä kotikouluun ja kotiopetukseen liittyvää tietoutta.

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen kotikouluyhdistys ry