Tietoa yhdistyksestä

Maaliskuussa 2018 perustetun yhdistyksen keskeinen tarkoitus on edistää kotikoululaisten asemaa, kehittää yhteisöllisyyttä kotikou-lulaisten ja heidän perheittensä välillä sekä tarjota vertaistukimahdollisuutta.

Yhdistyksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on jakaa tietoa kotikou-lusta ja kotioppimisesta kotioppijaperheille, kotiopetusta harkitseville, viranomaisille ja suurelle yleisölle.

Kuntien viranomaisille ja koulujen henkilökunnalle tiedotetaan tarvittaessa kotiopetuksesta hyväksyttynä ja laillisena vaihtoehtona suorittaa oppivelvollisuus. Myös kotioppilaan edistymistä opetussunnitelman tavoitteisiin nähden tutkivan opettajan tulisi saada tietoa hyviksi todetuista ja tarkoituksenmukaisista käytännöistä tehtävänsä hoidossa (esimerkkinä Espoon malli). Tällä hetkellä käytännöt kotikoululaisten seurannan suhteen vaihtelevat suuresti paikkakunnittain ja opettajittain.

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen Kotikouluyhdistys ry