Ohjeita ja julkaisuja

Suomen Kotikouluyhdistys ry 2018: Kotikoulun ABC

Hyödyllistä tietoa kotikoulua suunnittelevalle.

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen kotikouluyhdistys ry