Jäseneksi

Suomen Kotikouluyhdistys ry:n varsinaiseksi tai kannattavaksi jäseneksi haetaan lomakkeella, joka löytyy ohjeineen sivun lopussa olevasta linkistä PDF-tiedostona.

Hallitus käsittelee ja hyväksyy tai hylkää saapuneen hakemuksen seuraavassa kokouksessaan ja tiedottaa päätöksestä sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Päätöstä tehdessään hallitus on täysin itsenäinen. Mikäli hakemus hylätään, hallituksen ei tarvitse mitenkään perustella päätöstä eikä hakijalla ole mahdollisuutta hakea muutosta hylkäävään päätökseen. Hyväksymisen jälkeen uudelle jäsenelle lähetetään hyväksymiskirje sekä ohjeet jäsenmaksua ja muita käytännön asioita varten.

Yhdistyksen sääntöjen mukaiset jäsenkriteerit

Varsinainen jäsen

Varsinaisia jäseniä voivat olla velvoittavaa esiopetusta suorittavan tai koulun kirjoilta poissaolevan lapsen vanhemmat ja muut huoltajat, oppivelvollisuuden suorittaneet entiset kotikoululaiset sekä henkilöt, jotka ovat osoittaneet erityistä paneutumista kotikoulun edistämiseksi. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Varsinaisen jäsenen etuja

 • Vaikuttaminen ja toiminta yhdistyksessä
 • Yksityiskohtaisempaa tietoa ja neuvontaa (kun jäsenyys on voimassa)
 • Keskustelua ja vertaistukea
 • Yhdistyksen jäsenille suunnatut kotikoululaisten ja kotikouluperheiden tapaamiset (ei avoimet)
Kannattava jäsen

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavaksi jäseneksi voi liittyä maksamalla vähintään sen summan, minkä vuosikokous kerrallaan määrää.

Vuoden 2020 jäsenmaksusta tiedotetaan vuosikokouksen (23.5.2020) jälkeen

Jäsenmaksukategoriat ja jäsenmaksu vuonna 2019 olivat:
 • A-jäsenmaksu 25 €/hlö, varsinaisen jäsenen täysimaksu (perheestä ei liity muita varsinaisia jäseniä)
 • B-jäsenmaksu 5 €/hlö, toisesta tai useammasta perheenjäsenestä, joka täyttää varsinaisen jäsenen kriteerit
 • Kannattavan jäsenen minimimaksu 20 €

Vuoden 2019 jäsenmaksulaskut

Vanhat varsinaiset ja kannattavat jäsenet: eräpäivä 30.4.2019.

Uudet jäsenet

 • Jos uusi jäsen hyväksytään kuun alkupuolella, eräpäivä on kuluvan kuukauden viimeinen arkipäivä.
 • Jos uusi jäsen hyväksytään kuun loppupuolella, eräpäivä on seuraavan kuukauden 15. pv.

Yhdistyksen jäsenpostitus tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse. Maksumuistutuksia lähetetään korkeintaan 2.

Jäsenhakemus

Voit hakea yhdistyksen jäsenyyttä alla olevalla lomakkeella, jonka voi täyttää joko käsin tai sähköisesti. Molemmissa tapauksissa hakemus pyydetään lähettämään yhdistykselle ensisijaisesti sähköpostiliitteenä. Yhteystiedot löytyvät lomakkeesta.

Jäsenhakemuslomake (PDF)

 • Jos haluat täyttää lomakkeen käsin, avaa lomakelinkki ja tulosta PDF-tiedosto täyttämistä varten.
 • Jos haluat täyttää lomakkeen sähköisesti, avaa lomakelinkki, täytä lomakekentät ja tallenna tiedosto sen jälkeen laitteellesi lähettämistä varten. Tallennettaessa tiedosto kannattaa nimetä uudelleen omalla etu- ja sukunimellä.

Mikäli lomakkeen käyttö tuottaa hankaluuksia, yhdistykselle voi lähettää sähköpostitse vapaamuotoisen jäsenhakemuksen, josta ilmenevät kaikki lomakkeessa tähdellä * pakollisiksi merkityt tiedot mukaan lukien jäsenyyden laji, sääntöjen hyväksyminen ja niihin sitoutuminen sekä yhteystietojen käyttö.

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen Kotikouluyhdistys ry