Jäseneksi

Suomen Kotikouluyhdistys ry:n varsinaiseksi tai kannattavaksi jäseneksi haetaan lomakkeella, joka löytyy ohjeineen sivun lopussa olevasta linkistä PDF-tiedostona. Hallitus käsittelee saapuneet hakemukset aina seuraavassa kokouksessaan. Sen jälkeen uudelle jäsenelle lähetetään hyväksymiskirje sekä ohjeet jäsenmaksua ja muita käytännön asioita varten.

Yhdistyksen sääntöjen mukaiset jäsenkriteerit

Varsinainen jäsen

Varsinaisia jäseniä voivat olla velvoittavaa esiopetusta suorittavan tai koulun kirjoilta poissaolevan lapsen vanhemmat ja muut huoltajat, oppivelvollisuuden suorittaneet entiset kotikoululaiset sekä henkilöt, jotka ovat osoittaneet erityistä paneutumista kotikoulun edistämiseksi. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Varsinaisen jäsenen etuja

  • Vaikuttaminen ja toiminta yhdistyksessä
  • Keskustelua ja vertaistukea
  • Materiaaleja ja tukea kotiopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen
Kannattava jäsen

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavaksi jäseneksi voi liittyä maksamalla vähintään sen summan, minkä vuosikokous kerrallaan määrää.

Jäsenmaksukategoriat ja jäsenmaksu vuonna 2019

  • A-jäsenmaksu 25 €/hlö, varsinaisen jäsenen täysimaksu (perheestä ei liity muita varsinaisia jäseniä)
  • B-jäsenmaksu 5 €/hlö, toisesta tai useammasta perheenjäsenestä, joka täyttää varsinaisen jäsenen kriteerit
  • Kannattavan jäsenen minimimaksu 20 €

 

Jäsenhakemus

Voit hakea yhdistyksen jäsenyyttä alla olevalla lomakkeella, jonka voi täyttää joko käsin tai sähköisesti. Molemmissa tapauksissa hakemus pyydetään lähettämään yhdistykselle ensisijaisesti sähköpostiliitteenä. Yhteystiedot löytyvät lomakkeesta.

Jäsenhakemuslomake (PDF)

  • Jos haluat täyttää lomakkeen käsin, avaa lomakelinkki ja tulosta PDF-tiedosto täyttämistä varten.
  • Jos haluat täyttää lomakkeen sähköisesti, avaa lomakelinkki, täytä lomakekentät ja tallenna tiedosto sen jälkeen laitteellesi lähettämistä varten. Tallennettaessa tiedosto kannattaa nimetä uudelleen omalla etu- ja sukunimellä.

 

Mikäli lomakkeen käyttö tuottaa hankaluuksia, yhdistykselle voi lähettää sähköpostitse vapaamuotoisen jäsenhakemuksen, josta ilmenevät kaikki lomakkeessa tähdellä * pakollisiksi merkityt tiedot mukaan lukien jäsenyyden laji, sääntöjen hyväksyminen ja niihin sitoutuminen sekä yhteystietojen käyttö.

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen Kotikouluyhdistys ry