Vaikuttamistoiminta ja verkostoituminen

Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kotikouluun ja –oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Se pitää yhteyttä kotikouluun ja kotioppimiseen liittyviin toimijoihin, sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa.

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen Kotikouluyhdistys ry