KYSELY KOTIOPPIJAPERHEILLE KOTIOPETUKSEEN LIITTYVISTÄ SYISTÄ JA KOKEMUKSISTA

Suomen Kotikouluyhdistys SuKo ry haluaa tukea kotioppijoiden ja heidän perheidensä oikeuksien toteutumista, edistää kotiopetusmyönteisyyttä sekä jakaa totuudenmukaista tietoa kotiopetukseen liittyen. Vaikuttamistyötä helpottaa, jos käytössämme on ajankohtaista tietoa suoraan kotioppijaperheiltä. Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa erityisesti kotiopetuksen taustalla olevia syitä ja kokemuksia kotiopetuksen vaikutuksesta lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen.
Kotiopetuksessa lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsensa opetuksen suunnittelemisesta, järjestämisestä ja etenemisestä. Kotiopetuksessa oleva lapsi ei ole peruskoulun oppilas eikä osallistu peruskoulun opetukseen.

Jokainen vastaus on tärkeä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja siten, että ketään yksittäistä henkilöä ei voida yhdistää mihinkään vastaukseen.
Jos sinulla on useampia lapsia kotiopetuksessa, voit täyttää kyselyn kustakin lapsesta erikseen.

Pyynnöstä vastausaikaa kyselyyn on jatkettu 4.8.2023 saakka. 
Jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta tähän kyselyyn liittyen, otathan yhteyttä sähköpostitse:  toimisto@suomenkotikouluyhdistys.fi

Kiitos kyselyyn vastanneille! Yhteenveto kyselyn tuloksista julkistetaan syksyn 2024 aikana SuKo ry:n verkkosivuilla.