Aihearkisto: Nyt

Pro gradun tutkimuskohteena unschooling-oppijat sekä tarkoituksenmukaiset oppivelvollisuuden edistymisen valvontamenetelmät

Suomen Kotikouluyhdistys ry:n tiedote 21.1.2020

Turun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kokoelmassa on julkaistu Joanna Hartmanin pro gradu –tutkielma:

”Sä koko ajan opit kaikesta ja siin ei o mitään häirikköjä vieressä” – Tutkimus oppimisesta, ohjauksesta ja oppivelvollisuuden edistymisen valvonnasta neljässä unschooling-perheessä Suomessa

 

Hartmanin (2019) pro gradu –tutkielma pureutuu tarkoituksenmukaisiin ja opetus- ja oppimismenetelmistä riippumattomiin oppivelvollisuuden edistymisen valvontamenetelmiin, jotka soveltuvat kaikkien kotioppijoiden valvontaan Suomessa ja auttavat tutkivaa opettajaa valvontatehtävässään. Tutkimuksen kohteena ovat unschooling-oppijat, joiden oppimistapahtuman keskiössä ovat oppijan omat mielenkiinnon ja innostuksen kohteet, minkä vuoksi koulumaiseen opiskeluun perustuvat valvontamenetelmät soveltuvat huonosti heidän oppivelvollisuutensa edistymisen valvontaan.

Tutkimukseen osallistuneiden neljän unschooling-perheen haastattelujen ja havainnoinnin lisäksi Hartman on käyttänyt Espoon valvontamenetelmiä kartoittaneen proseminaaritutkimuksensa kyselyaineistoa sekä Suomen Kotikouluyhdistys ry:n Kotioppijan seuranta -kyselyllä tuotettua aineistoa. Hartman tukeutuu tutkimuksessaan Jean-Jacques Rousseaun kasvatusajatuksiin, Lev Vygotskyn kulttuurihistoriallisen teorian ja lähikehityksen vyöhykkeeseen, Richard M. Ryanin ja Edward L. Decin itsemääräämisteoriaan, Ivan Illichin ja Hans-Ludwig Freesen koulukriittisiin ajatuksiin sekä tutkivan oppimisen ja kehittävän arvioinnin teorioihin.

Kotikoulua ja kotiopetusta Suomessa on tutkittu hyvin vähän. Hartmanin pro gradu –tutkielma tarjoaa suomalaiselle kotikoulukentälle tärkeää ja hyödyllistä tietoa sekä ehdotuksia muun muassa oppivelvollisen edistymisen seurannan yhdenmukaistamiseksi mielekkäästi ja tarkoituksenmukaisesti. Hartman on toiminut Suomen Kotikouluyhdistys ry:n hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 2018 ja 2019.

Pysyvä linkki julkaisuun: https://www.utupub.fi/handle/10024/148764

Hartman, J. 2019. ”Sä koko ajan opit kaikesta ja siin ei o mitään häirikköjä vieressä”: Tutkimus oppimisesta, ohjauksesta ja oppivelvollisuuden edistymisen valvonnasta neljässä unschooling-perheessä Suomessa. Kasvatustieteiden tiedekunta. Turun yliopisto. Pro gradu –tutkielma.

Hyvää joulun ja pyhien aikaa SuKosta

Sivustomme hiljenee joulutauolle. Suomen Kotikouluyhdistys ry toivottaa kotioppijoille perheineen rentouttavaa joulunaikaa, ja heille sekä kaikille sivustollamme vieraileville hyviä pyhiä sekä valoisaa uutta vuotta.

t: SuKon väki

Joulukuu on käynnistynyt ja vuodenvaihde häämöttää

Monessa kotikouluperheessä marras-joulukuu on kiireistä aikaan kotikoulurintamalla seurantaan liittyvien tapaamisten, ja niihin valmistautumisen tiimoilta. Oppivelvollisen edistymisen seurantaan liittyvät käytännöt ovat edelleen kirjavia. Yhdelle kotioppijalle tapaamiset tutkivan opettajan kanssa voivat olla antoisia ja innostavia kohtaamisia, kun taas toiselle seuranta on yhtä kuin uuvuttava koemaraton. Joissakin perheissä kotiopetus on vasta alkanut ja joissakin ajatusta kotiopetukseen siirtymisestä on  kypsytelty syksyn mittaan.

Nettisivuillamme on saatavilla erilaisia materiaaleja, joista voi olla hyötyä omassa kotikouluarjessa, kotiopetuksen suunnittelussa tai aiheesta tietoa tarvitseville henkilöille.

  • Kotiopetus: FAQ vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin, ja sisältöä päivitetään sekä täydennetään toimintakauden aikana tarpeen mukaan. (lisää tästä)
  • Kotikoulun ABC –esite on tiivis tietopaketti kotikoulua suunnitteleville, aloitteleville tai perustietoa tarvitseville. (lisää tästä)
  • Kotikouluaiheisista kirjoituksista on koottu luettelo linkkeineen omalle koontisivulle, josta eri aikoina julkaistuihin kirjoituksiin on helppo päästä käsiksi. Kirjoituksissa jaetaan muun muassa käytännön vinkkejä sekä kurkistetaan erilaisiin polkuihin päätyä kotiopetukseen. (lisää tästä)
  • Kotioppijan seuranta –kyselyn kooste (2018) valottaa oppivelvollisen edistymisen seurantaan liittyviä kokemuksia sekä maassamme vallitsevia kirjavia käytäntöjä, jotka kaipaisivat yhdenmukaistamista. Kyselyllä kartoitettiin muun muassa seurannan tapoja, jotka kotioppijoiden huoltajat ovat kokeneet tai näkisivät mielekkäiksi, tarkoituksenmukaisiksi ja oikeudenmukaisiksi. (lisää tästä)
  • Kiusaaminen ja/tai sisäilmaongelmat –kyselyn kooste (2019) käsittelee aihetta, jossa kotiopetukseen siirtymisen keskeinen tekijä on ollut kiusaaminen tai sisäilmaongelmat koulussa. Kyselyllä kerättiin muun muassa perheiden ja lasten tai nuorten kokemuksia itse prosessista, kotiopetukseen siirtymisen vaikutuksista, kotiopetuksen toteuttamisesta sekä siitä, miten heitä on kuultu ja lapsen/nuoren tilanne ja kokemus otettu huomioon esimerkiksi oppivelvollisen edistymisen seurantaan liittyvissä asioissa. (lisää tästä)

Hyvää ja valoisaa joulukuuta SuKosta!

PK-SEUDUN TAPAAMISET OVAT STARTANNEET!

Pk-seudun kotikoulutapaamiset käynnistyivät taas kesätauon jälkeen. Syksyn ensimmäinen tapaaminen pidettiin 24.8.2019 Helsingissä kulttuurisen ulkoilmakohteen tapahtumassa, mukavan ja opettavaisen ohjelman parissa.

Syyskuun avoimessa tapaamisessa 6.9.2019 kotikoululaiset treffaavat kasvimaailman moninaisuutta tutkien. Lue lisää tästä.

Hyvää kesää!

Kesä on jo hyvässä vauhdissa mutta syksyyn on vielä matkaa. Olemme kesätauolla 17.6.-31.7.2019 ja yhdistysasioiden äärellä taas 1.8. alkaen.

Kotikoulusta kiinnostuneille tai kotiopetusta aloitteleville löytyy aiheeseen liittyvää ”kesälukemista” muun muassa nettisivujemme blogisarjoista, Kotikoulun ABC –esitteestä ja Kotioppijan seuranta –koosteesta. Usein kysyttyyn vastaa puolestaan KOTIOPETUS: FAQ.

Toivotamme kaikille kotioppijoille, kotikouluperheille ja sivuillamme vieraileville mukavia kesäpäiviä!

Suomen Kotikouluyhdistys ry:n hallitus

Kansainvälinen ilmastolakko 15.3.2019

Perjantaina 15.3.2019 vietetään kansainvälistä ilmastolakkoa, johon osallistutaan eri puolella maailmaa ja maatamme. Suomen Kotikouluyhdistys ry tukee nuorten pyrkimyksiä vaikuttaa ilmastoasioihin ja päättäjiin sekä elinkelvolliseen tulevaisuuteen ja parempaan ilmastopolitiikkaan.

Yhdistys kannustaa kotikoululaisia perheineen sisällyttämään ilmastolakkopäivään tekemistä, joka kytkeytyy kansalaisvaikuttamiseen, ilmastonmuutokseen ja päivän teemaan.

 

Kirjoitushaaste kotikoulunuorelle!

Suomen Kotikouluyhdistys ry kutsuu sinut, nuori kotikoululainen, kirjoittamaan siitä, miten osallistuit kansainväliseen ilmastolakkoon, mitä haluat sanoa päättäjille ja miten voit itse ehkäistä ilmastonmuutosta.

Kirjoitustehtävää voi hyödyntää eri tavoin osana opiskelua, mutta sen voi saada myös julkaistavaksi yhdistyksen nettisivuilla.

Mikäli haluat, että kirjoituksesi julkaistaan, keskustele ensin huoltajasi kanssa. Käykää yhdessä läpi alla annetut ohjeet, ja toimikaan niiden mukaisesti.

 

Ohjeet

Laadi teksti ajatellen, että se julkaistaan ja sillä on lukijoita, esimerkiksi muita nuoria ja mahdollisia päättäjiä. Mieti, mitä haluat lukijoille kertoa ilmastoaiheesta, omista ajatuksistasi ja mitä haluat sanoa päättäjille. Teksti voi olla esimerkiksi kantaaottava, pohdiskeleva tai blogityyppinen. Kiinnitä kuitenkin huomiota siihen, että teksti on asiallista ja soveltuu julkaistavaksi nettisivuilla. Anna kirjoituksellesi kuvaava otsikko.

 

Julkaistavaksi tarkoitettu teksti lähetetään huoltajan toimesta perjantaihin 22.3.2019 mennessä Suomen Kotikouluyhdistys ry:n sähköpostiosoitteeseen: toimisto(at)suomenkotikouluyhdistys.fi

Sähköpostiviestissä tulee olla julkaistavan tekstin lisäksi

  • kirjoittajan etu- ja sukunimi sekä nimimerkki, mikäli kirjoittaja ei halua esiintyä julkaisussa omalla nimellä
  • huoltajan etu- ja sukunimi ja vahvistus siitä, että tekstin julkaisemiselle on huoltajien suostumus

 

Julkaisu ja tiedottaminen

Suomen Kotikouluyhdistys ry julkaisee määräaikaan mennessä tulleet kirjoitukset maaliskuun loppuun mennessä nettisivuillaan ja tiedottaa asiasta myös muissa kanavissaan. Julkaistujen tekstien kirjoittajille toimitetaan jälkikäteen yhdistyksen osallistumistodistus sähköpostitse.

 

Antoisaa kansainvälistä ilmastolakkopäivää!